Η συνεργασία της EMW με την Era Energy σας παρέχει πλέον εκτός από την οικονομική και οικολογική μετακίνηση, μία ολοκληρωμένη πρόταση για τον σχεδιασμό, μελέτη, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη σταθμών φόρτισης που αξιοποιούν τις μαζικές φορτίσεις ηλεκτρικών scooter και ποδηλάτων. Τα συστήματα σταθμών φόρτισης μπορεί να είναι από υβριδικά ενεργειακά (συνδυασμός αιολικής και ηλιακής ενέργειας) έως και αυτόνομα φωτοβολταικά. Διαβάστε περισσότερα

Share |

Υπολογισμός κόστους χρήσης ηλεκτρικού scooter