Ενημερωθείτε σήμερα για το πρόγραμμα Ele.C.Tra. “Electric City Transport”. Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Intelligent Energy – Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει σκοπό να προωθήσει τη χρήση των ηλεκτρικών σκούτερ σε αστικές περιοχές, εμπλέκοντας πολίτες και τουρίστες στην καθημερινή χρήση των «πράσινων» μέσων μεταφοράς και εκσυγχρονίζοντας τα οχήματα πόλης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Share |

Υπολογισμός κόστους χρήσης ηλεκτρικού scooter