Όροι Χρήσης


«Η EMW πιστή στην πάγια εμπορική της πολιτική δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που παραθέτει στην παρούσα ιστοσελίδα να είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να γνωρίζετε το γεγονός ότι λόγω της φύσεως των προϊόντων και της διαρκούς ανανέωσης των προδιαγραφών τους, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση ή αναγγελία.
Ενδέχεται λοιπόν τα μοντέλα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να διαφέρουν από τις τελευταίες εξελίξεις.
Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα κατά τόπους σημεία πώλησης ώστε να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις, προδιαγραφές, τεχνικά χαρακτηριστικά, διαθεσιμότητα και κόστος προϊόντων και υπηρεσιών που επιθυμούν.
Η EMW παρέχει το περιεχόμενο της παρούσης ιστοσελίδας προς ενημέρωση, χωρίς όρους και εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές. Κάθε δε τιμή που τυχόν αναφέρεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, δεν αποτελεί προσφορά, αλλά ως ενδεικτική, το ακριβές κόστος έκαστης επιλογής σας, μπορεί να γνωστοποιηθεί μόνο από τα σημεία πώλησης και διανομής EMW».

 

Πνευματικά Δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, χαρακτηριστικών, γραφικών και φωτογραφιών, αποτελεί αντικείμενο
πνευματικής ιδιοκτησίας του www.emw.gr και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Το λογότυπο της EMW είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα με δικαστική απόφαση από τα δικαστήρια των Αθηνών. Συνεπώς οποιαδήποτε παραβίαση ή χρήση του χωρίς την άδεια του προσώπου που είναι κάτοχος των δικαιωμάτων του δικτυακού τόπου κρίνεται ως παράνομη και υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στη EMW επίσης προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.


Άδεια Χρήσης
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδεια της εταιρείας EMW .
Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου

Η εταιρεία EMW καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από επιστημονική ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα.
Μεταβατικές Διατάξεις

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται από εμάς ή τρίτους, όπως το Smartsupp.com, s.r.o., VAT ID CZ03668681.

 

Επίσημη ημερομηνία ανάρτησης 30/7/2012

 

Share |

Υπολογισμός κόστους χρήσης ηλεκτρικού scooter