Επιδότηση 2020 - 2021

Σημαντική ενημέρωση:
«Την Παρασκευή 31/12/2021 και ώρα 23:59, ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Δράσης "ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ" και η πλατφόρμα https://kinoumeilektrika.gov.gr δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις. Μετά την ημερομηνία λήξης της Δράσης (31/12/2021), θα συνεχίσει: να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων τροποποίησης, η αξιολόγηση των αιτήσεων προς έγκριση και η εκκαθάριση και η καταβολή των επιχορηγήσεων προς τους ωφελούμενους των υποβληθέντων αιτήσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της Δράσης (31/12/2021). Επισημαίνεται ότι, θα ακολουθήσει 2ος κύκλος της Δράσης "ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ" εντός του 1ου τριμήνου του 2022 για την υποβολή νέων αιτήσεων.» 

 

Η επιδότηση ηλεκτρικών scooter και ποδηλάτων.

Από τις 03/08/2020 μπορείτε να κάνετε αίτηση στο http://kinoumeilektrika.ypen.gr προκειμένου να επιδοτηθείτε με 20% για την αγορά ηλεκτρικού scooter EMW και με 40% για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου EMW.

Ενώ αν υπάγεστε στις κατηγορίες πολύτεκνοι ή άτομα με αναπηρίες, δικαιούστε επιπλέον επιδότησης 500 ευρώ για την αγορά δίκυκλου και ποδηλάτου.


Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση

-Όλα τα φυσικά πρόσωπα και ιδιώτες δικαιούνται ένα όχημα ανά ΑΦΜ.
 

-Νομικές οντότητες ανεξαρτήτως μορφής (ατομική, ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΕ,ΟΕ, ΕΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέθους (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη επιχείρηση) δικαιούνται τρία οχήματα ανά ΑΦΜ και έως έξι αν η εταιρεία διαθέτει δραστηριότητα σε νησιωτικό Δήμο.

Σημαντική παρατήρηση: Η επιδότηση 40% για αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου παρέχεται αποκλειστικά και μόνο σε Φυσικά πρόσωπα με έκδοση απόδειξης, εξαιρούνται τα Νομικά πρόσωπα.

Ποια είναι τα βήματα


1ον Με την αγορά του του οχήματος της EMW παραλαμβάνετε από την EMW επίσημη απόδειξη ή τιμολόγιο καθώς και όλα τα απαραίτητα έγραφα όπως υπεύθυνη δήλωση που πιστοποιεί ότι το όχημα καλύπτει τις προδιαγραφές επιδότησης.
2ον Καταχωρείτε τα στοιχεία σας στην ιστοσελίδα της δράσης
http://kinoumeilektrika.ypen.gr καθώς επισυνάπτετε και την απόδειξη ή το τιμολόγιο και όλα τα απαραίτητα παραστατικά που έχετε παραλάβει από την εταιρεία EMW. 
3ον Εντός λίγων ημερών κατατίθεται στο λογαριασμό τραπέζης σας το ποσό της επιδότησης που δικαιούστε.

Σημειώσεις:
-Η απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς πρέπει να έχει ημερομηνία μετά τις 07/08/2020.
-Για οχήματα που έχουν εξαντληθεί και αναμένονται η εταιρεία EMW σας εκδίδει επίσημο προτιμολόγιο το οποίο κατατίθεται στην δράση
http://kinoumeilektrika.ypen.gr προκειμένου να εξασφαλίσετε το δικαίωμα επιδότησης όπου θα την λάβετε αμέσως μετά την παραλαβή του οχήματος.

 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις οδηγίες στο link

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την EMW, 2130287107  -  2130287108.

 

Στοιχεία της δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Τηλέφωνα: 2131513640 , 2131513643, 2131513797, 2131513124 , 2131513139
Εmail:
support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr
Ιστοσελίδα:
http://kinoumeilektrika.ypen.gr

 

 

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.emw.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.