emw.gr

Το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών scooters και ποδηλάτων «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», έχει ισχύ από 1η Μαΐου 2024 και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, απλοποιείται.

Το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών scooters και ποδηλάτων «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»,  έχει ισχύ από την 1η Μαΐου 2024.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, απλοποιείται και ο αγοραστής του ηλεκτρικού οχήματος θα ολοκληρώνει όλη τη διαδικασία απόκτησής του και στη συνέχεια θα καταθέτει την αίτηση ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα. Με αυτό τον τρόπο θα επισπεύδεται η πληρωμή των δικαιούχων, καθώς δεν θα χρειάζεται ο έλεγχος και ο επανέλεγχος των αιτήσεων.

Ο προϋπολογισμός για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ.

 

Αναλυτικά οι επιδοτήσεις

 

Κατηγορία Α (Φυσικά πρόσωπα)

 

Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα  το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ.  με μέγιστο ποσό τις 9.000 ευρώ.

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

(Α) ποσοστό 30% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό  τα 1.300 ευρώ.

(B) ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α. , για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις 3.000 ευρώ.

ΙΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ.

2.IV) Η απόσυρση οχήματος ή δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με 2.000 ευρώ και 800 ευρώ αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

3.V) Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 500 ευρώ και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500 ευρώ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

 

Επιπλέον για τις κατηγορίες ΑμΕΑ, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά 500 ευρώ για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L ή ηλεκτρικών ποδηλάτων, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

 

Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο από το τρίτο τέκνο και άνω στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά 500 ευρώ συνολικά για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L ή ηλεκτρικού ποδηλάτου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Το μέγιστο επιπλέον ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4.000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ.

 

Η προσαύξηση θα δίδεται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη επαλήθευση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 29 έτη, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ ή κατηγορίας L6e – L7e, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

 

Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια, η συνολική επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της καθαρής αξίας (Λ.Τ.Π.Φ.) του οχήματος.

 

 

Κατηγορία Β

 

Για αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

Ι) (Ια) ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις 6.000 ευρώ ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται από 1 έως 20 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

(Ιβ) ποσοστό 20% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις 4.000 χιλιάδες ευρώ ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται άνω των 20 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

(Α) ποσοστό 30% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό  τα 1.300 ευρώ.

(B) ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α. , για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις 3.000 ευρώ.

IΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα, υπό την αίρεση της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ.

ΙV) Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για εγκατάσταση και χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 400 ευρώ και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 400 ευρώ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ. Η δυνατότητα επιδότησης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ισχύει με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης ίσο του συνολικού αριθμού αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

 

Ειδικά για τους ωφελούμενους/αποδέκτες της Κατηγορίας Β που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της επικράτειας προβλέπεται επιπλέον δημόσια δαπάνη ίση προς 4.000 ευρώ ανά αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό/επαγγελματικό αυτοκίνητο μέγιστης μάζας έως 3,5τόνους για το οποίο αιτούνται ενίσχυσης.

 

Η απόσυρση συμβατικού αυτοκινήτου ή και δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ύψους 2.000 ευρώ ανά όχημα για τα επιβατικά/επαγγελματικά οχήματα και 800 ευρώ ανά όχημα για τα δίκυκλα/τρίκυκλα αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

 

Η αγορά επιπλέον μπαταρίας για τα οχήματα τύπου L1e έως και L7e ενισχύεται με συνολικό ποσό 300 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού του οχήματος.

 

Πηγή: carandmotor.gr